Home

Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang

Geldig vanaf 31 december 2022
Geldig vanaf 31 december 2022

Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-12-2022]

Aanhef

De Nederlandsche Bank N.V.;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. a.

    DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;

  2. b.
  3. e.

    totale intragroeppositie: totale financiële verhouding die voortvloeit uit alle intragroepovereenkomsten.

Hoofdstuk 2. Rapportagevereisten verzekeraars met beperkte risico-omvang

Bepalingen ter uitvoering van artikel 131, eerste lid , en 133 van het Besluit prudentiële regels Wft

Artikel 2:1. (Modellen van staten)

Artikel 2:2. (Indieningstermijnen)

Artikel 2:3. (Geconsolideerde staten)

Artikel 2:4

Hoofdstuk 3. Branchegroepen en opgave van gesloten verzekeringen

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 131, eerste lid , en 135 van het Besluit prudentiële regels Wft

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Hoofdstuk 4. Waardering deelnemingen van verzekeraars met beperkte risico-omvang

Bepalingen ter uitvoering van artikel 4, vierde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft

Artikel 4

Hoofdstuk 5. Rapportagevereisten verzekeraars met beperkte risico-omvang in een verzekeringsgroep

Bepalingen ter uitvoering van artikel 5, tweede en derde lid, van Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Hoofdstuk 5. Rapportagevereisten verzekeraars met beperkte risico-omvang in een verzekeringsgroep

Artikel 5:1

Artikel 5:2

Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, derde lid , en artikel 9 van Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft

Artikel 6

Bijlage 1. Modellen van jaarstaten voor verzekeraars met beperkte risico-omvang

Bijlage 2. Modellen van kwartaalstaten voor verzekeraars met beperkte risico-omvang

Bijlage 3. Door accountant te waarmerken jaarstaten voor verzekeraars met beperkte risico-omvang

Bijlage 4. Opgave van gesloten verzekeringen door natura-uitvaartverzekeraar

Bijlage 5. Modellen van staten voor verzekeraars met beperkte risico-omvang in een verzekeringsgroep