Home

Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg

Geldig vanaf 2 september 2023
Geldig vanaf 2 september 2023

Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-09-2023]

Aanhef

Hoofdstuk 1. – Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. – Categorieën van deskundigen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3. – Gegevensverwerking

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Bijlage bij artikel 7 van de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg