Home

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Aanvulling en wijziging Omgevingsregeling

Artikel 1.1. ( Omgevingsregeling )

[Wijzigt de Omgevingsregeling.]

Hoofdstuk 2. Wijziging andere regelingen

Artikel 2.1. ( Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen )

Artikel 2.2. ( Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 )

Artikel 2.3. ( Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren )

Artikel 2.4. ( Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening )

Artikel 2.5. ( Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s )

Artikel 2.6. ( Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer )

Artikel 2.7. ( Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 )

Artikel 2.8. ( Uitvoeringsregeling Meststoffenwet )

Artikel 2.9. ( Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB )

Hoofdstuk 3. Intrekking regelingen

Artikel 3.1. (intrekking regelingen)

Hoofdstuk 4. Overgangsrecht

Artikel 4.1. ( Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen )

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. (inwerkingtreding)

Artikel 5.2. (citeertitel)