Home

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een verplichte verzekering van loontrekkenden tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Algemeen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 2b [Vervallen per 01-01-1998]

§ 2. De werknemer

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

§ 3. De werkgever

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 4. Het loon

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 5. Kring der verzekerden

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk II. De verstrekkingen der verzekering

§ 1. Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19aa

Artikel 19a

Artikel 19b

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 29b [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 29c [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29d [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 29e [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 29f [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 29g

Artikel 29h [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 29i

Artikel 30

Artikel 30a

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 33

§ 2. Toekenning, ingang, herziening, intrekking, heropening en betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 39a

Artikel 39b

Artikel 39c

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 43a

Artikel 43b

Artikel 43c

Artikel 43d

Artikel 44

Artikel 44a [Vervallen per 01-03-1992]

Artikel 45 [Vervallen per 01-08-1993]

Artikel 46 [Vervallen per 01-04-2002]

Artikel 46a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 47

Artikel 47a

Artikel 47b

Artikel 47c

Artikel 47d

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 50a

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 57a

Artikel 57b

Artikel 58

Artikel 59

§ 2a. Vakantie-uitkering

Artikel 59a

Artikel 59b

Artikel 59c

Artikel 59d

Artikel 59e

Hoofdstuk IIA. Garantieregeling voor oudere arbeidsongeschikten, samenloop, verstrekkingen die onvervreemdbaar zijn en verstrekkingen die niet vatbaar zijn voor beslag

Artikel 60 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 61

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 63 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 64 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 65

Artikel 65a

Artikel 65b

Hoofdstuk IIB. Reïntegratie-instrumenten

Artikel 65c

Artikel 65d

Artikel 65e [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 65f

Artikel 65g

Artikel 65h

Artikel 65i [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 65j [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 65k

Hoofdstuk IIC. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 65l

Hoofdstuk III. De uitvoering der verzekering

§ 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 70 [Vervallen per 01-07-1998]

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 71a

Artikel 71b

§ 2. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 72 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 72a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 73a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk IIIA. [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 75a [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 75b [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 75c [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 75d [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 75e [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 75f [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 75g [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 75h [Vervallen per 01-01-2011]

Hoofdstuk IV. [Vervallen per 01-01-2006]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76b [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76c [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76d [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76e [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76f [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 76g [Vervallen per 01-07-1998]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 77a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 77b [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 77c [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 77d [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 77e [Vervallen per 01-01-2002]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 78a [Vervallen per 01-07-2004]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2006]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 79a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 79b [Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk V. Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 80

Artikel 80a [Vervallen per 23-12-2006]

Hoofdstuk VI. De vrijwillige verzekering

Artikel 81

Artikel 82 [Vervallen per 29-12-2005]

Artikel 83

Artikel 83a [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 83b

Artikel 84

Artikel 84a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 85

Artikel 86

Hoofdstuk VII. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en beroep in cassatie

§ 1. Algemeen

Artikel 86a

Artikel 86b

Artikel 87

Artikel 87a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87b

Artikel 87c

Artikel 87d

Artikel 87e

Artikel 87f

Artikel 87g [Vervallen per 01-01-2010]

§ 2. Medische beschikkingen

Artikel 88

Artikel 88a [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 88b

Artikel 88c

Artikel 88d

Artikel 88e

Artikel 88f

Artikel 88g

Hoofdstuk VIII. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Hoofdstuk VIIIA. Overgangsbepalingen

Artikel 91a

Artikel 91b

Artikel 91c

Artikel 91d

Artikel 91e

Artikel 91f

Artikel 91g [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 91h

Artikel 91i

Artikel 91i*

Hoofdstuk IX. Strafbepalingen

Artikel 92

Artikel 93 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 94 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 95 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 96

Artikel 97 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 98

Hoofdstuk X. Slotbepalingen

Artikel 98a

Artikel 98b

Artikel 98c

Artikel 98d

Artikel 98e

Artikel 98f [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 99

Artikel 99a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 100

Artikel 100a

Artikel 101