Home

Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie

Geldig vanaf 29 december 2016
Geldig vanaf 29 december 2016

Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-12-2016]

Aanhef

De Minister van Veiligheid en Justitie,

gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling 2009;

met inachtneming van de Regeling van de Minister van Justitie van 19 april 2010, nr. DDS-nummer 5646604 inzake de vervanging van papieren door digitale personeelsdossiers (Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010).

Besluit:

Artikel 1. Reikwijdte

Dit besluit heeft betrekking op archiefbescheiden op papier die behoren of zullen gaan behoren tot het personeelsdossier van de medewerkers van de Justitiële Informatiedienst. Deze archiefbescheiden worden vervangen door digitale reproducties. Deze vervanging betreft alle papieren archiefbescheiden die betrekking hebben op personeelsgegevens en salarisgegevens zoals beschreven in het ‘Basisselectiedocument P-dossier is Mens-en-werk’, 1945.

Artikel 2

De digitale vervanging geschiedt ten minste overeenkomstig de specificaties en instellingen zoals deze zijn opgenomen in de bijlage en op de wijze zoals beschreven in het Handboek Digitale Vervanging Personeelsdossiers.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 4

Artikel 5

Bijlage

Handboek Digitale Vervanging Personeelsdossiers