Aflevering 8

Gepubliceerd op 6 december 2022

TAP 2022/268 - Art. - Het arbeidsrecht kleurt groen

Aflevering 8, gepubliceerd op 08-12-2022 geschreven door Hoving, M.H. en Snijders, E.R.M.
De vraag naar verduurzaming speelt zich ook af binnen het arbeidsrecht. Zowel de werkgever als werknemer hebben verschillende troeven in handen om verduurzaming te bewerkstellingen. De werkgever heeft wat betreft het wijzigen van arbeidsvoorwaarden wel meer troeven in handen. De toetsing bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden komt uiteindelijk neer op een belangenafweging, waarbij een goede motivering van essentieel belang is. De individuele werknemer kan op grond van beschikkingen Xella, Stichting Kolom en Victoria een ‘groene’ wijziging onder omstandigheden bewerkstelligen. Ook kan de werknemer een beroep doen op een gewetensbezwaar om de werkzaamheden op een duurzamere manier uit te kunnen voeren mits de werkgever de werkzaamheden op een andere manier kan vormgeven. Tot slot, kunnen werknemers als collectief in een ondernemingsraad enige invloed uitoefenen door middel van het adviesrecht, het instemmingsrecht en de zorgtaak van de ondernemingsraad. Kortom, het arbeidsrecht kleurt al groen. We zullen de troeven van het arbeidsrecht alleen beter moeten inzetten.

TAP 2022/271 - Sign. - Onrechtmatige concurrentie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseres onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat haar bedrijfsdebiet substantieel en stelselmatig wordt afgebroken. De enkele vrees dat dit in de toekomst zal gebeuren, acht de voorzieningenrechter geen reden om op dit moment – bij voorlopige voorziening – gedaagde het verzochte verbod op te leggen. Vorderingen afgewezen.

Aflevering 8, gepubliceerd op 06-12-2022
Rb. Overijssel 24 oktober 2022 (publicatiedatum 26 oktober 2022), ECLI:NL:RBOVE:2022:3108